Katharina Frie

Senior Investment Manager | eCAPITAL

Gast in het panel:

Venture Capital: The state of start-up support in Germany and the Netherlands

Het panel met de titel 'The State of Startup Support in Germany and the Netherlands' onderzoekt de uitdagingen en het huidige landschap van startupondersteuning in deze twee dynamische economieën, vooral in het licht van de recente economische neergang. Duitsland en Nederland hebben ook met deze problemen te maken gehad. De panelleden zullen bespreken hoe de recente neergang de levensvatbaarheid van startups, het aantrekken van investeringen en de stabiliteit van de markt heeft beïnvloed.

We zullen ook de mogelijke voordelen bespreken van marktdruk die leidt tot het falen van niet-duurzame bedrijfsmodellen. Dit gesprek zal onderzoeken hoe een dergelijke marktcorrectie een veerkrachtiger en innovatiever startup ecosysteem kan bevorderen. Onze discussie zal gaan over de vraag: "Welke startups hebben meer steun nodig, en welke niet?" Dit zal leiden tot een debat over de criteria en beweegredenen voor het toewijzen van middelen en steun aan verschillende soorten startups. Factoren om rekening mee te houden zijn innovatie, duurzaamheid en economische en maatschappelijke impact.

Kurz-CV: 

since 2019 eCAPITAL - Senior Investment Manager
2018 TechFounders - High-Tech Startup Accelerator, Interim COO
2016 - 2019 UnternehmerTUM - Senior Consultant - Enabled large corporates to work with or like startups
2016 - M.Sc. Technology & Management @ TU Munich

Bezoek ons op 17 april 2024 om 9:00 uur of bekijk de livestream hier

Organisatoren

IHK Nord Westfalen Digital Hub Münsterland IT-Forum Ooost AHK