Dr. Sebastian Köffer

Digital Hub münsterLAND
Managing Director
Onderwerp:
De Euregio als een aantrekkelijke regio voor scale-ups

De opkomst van talrijke start-ups in Europa heeft onder politieke beleidsmakers een discussie op gang gebracht over de wijze waarop start-ups in latere stadia van hun ontwikkeling kunnen worden ondersteund. Deze zogenaamde “scale-ups” kunnen een grote invloed hebben op de economie in hun regio. Het belangrijkste is dat scale-ups werkplekken creëren, talenten behouden en aantrekken en bedrijfsbelastingen gaan betalen aan lokale overheden. Al deze voordelen doen zich gewoonlijk voor wanneer start-ups groeien, niet wanneer zij beginnen. Startende ecosystemen richten hun inspanningen echter vaak op de eerste fasen van de ontwikkeling van start-ups. Tegelijkertijd is het tot stand brengen van regionale ondersteuningsstructuren voor scale-ups geen gemakkelijke opgave. In zijn presentatie zal Sebastian een overzicht geven van strategieën voor de ondersteuning en ontwikkeling van scale-ups. Bovendien zal hij ook de Euregio onder de loep nemen en uitvoerig bespreken wat regionale start-ups het meest nodig hebben in de scale-upfase en hoe zij de huidige ondersteuningsinfrastructuur ervaren.

Kort-CV:

Dr. Sebastian Köffer werkt als algemeen directeur bij Digital Hub münsterLAND en bevordert de onderlinge verbinding van gevestigde bedrijven met start-ups om de digitale transformatie in Münsterland te bevorderen. Daarvoor promoveerde hij aan het European Research Center for Information Systems aan de WWU Münster en werkte hij als consultant voor Business Intelligence-systemen. Sebastian is de organisator van talrijke start-up-evenementen, waaronder de ERCIS Launch Pad en de NRW Hub Battle. Hij is afgestudeerd in de Economische informatica van de Universiteit Paderborn.

digitalsummiteuregio
digitalsummiteuregio
digitalsummiteuregio

Organisatoren