Dr. Markus Richter

Commissaris van de Bundesregierung für Informationstechnik
Onderwerp:
"More impetus for digitisation" - The Federal Government's plans in the area of administrative digitisation.
Kort-CV:

Dr. Markus Richter is in 1976 in Münster/Westfalen geboren. Hij heeft twee kinderen. Na een rechtenstudie aan de Westfaalse Wilhelms-Universität Münster promoveerde hij in 2003 tot doctor in de rechten, liep hij stage bij het Oberlandesgericht Hamm en slaagde hij een jaar later voor het 2e staatsexamen rechtsgeleerdheid.

Vanaf 2005 bekleedde Dr. Markus Richter verschillende functies bij het Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Daar houdt hij zich onder meer bezig met personeelszaken, organisatie, op het kantoor van de voorzitter en met fundamentele vraagstukken op het gebied van integratie en migratie. In 2014 nam hij de leiding over van de IT-afdeling van het Bundesverwaltungsamt. In 2015 keerde hij terug naar het Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als afdelingshoofd Infrastructuur en IT en in 2018 werd hij vicevoorzitter van het publiekrechtelijk orgaan.

Sinds 1 mei 2020 is Dr. Markus Richter staatssecretaris bij het federale ministerie van Binnenlandse Zaken, voor Bouw en Binnenlandse Zaken en federaal regeringscommissaris voor Informatietechnologie.

digitalsummiteuregio
digitalsummiteuregio
digitalsummiteuregio

Organisatoren