Dr. Antje Fitzner

Fraunhofer-Einrichtung Forschungsfertigung Batteriezelle FFB
Wetenschappelijk medewerkster
Onderwerp:
How data (science) will influence the battery cell production of tomorrow?

De gestaag voortgaande klimaatverandering vereist een omschakeling van conventionele naar hernieuwbare energiebronnen, wat gepaard gaat met de absoluut noodzakelijkheid van efficiënte en duurzame opslag van elektrische energie. Lithium-ion batterijen hebben zich door hun veelzijdige toepassingsmogelijkheden als sleuteltechnologie voor een groot aantal toepassingen bewezen. De productie van lithium-ion batterijcellen is enorm complex, aangezien zij bestaat uit verschillende onderling verbonden processtappen, die elk verschillende kwaliteitseisen stellen aan de (tussen)producten en het proces zelf.
In een moderne en digitale fabriek worden tijdens de productie van (tussen)producten gegevens verzameld om het proces te optimaliseren en een constante kwaliteit te waarborgen. De digitale tweeling maakt het mogelijk gegevens, informatie, modellen en simulaties samen te voegen. Digitale tweelingen worden steeds relevanter voor verschillende productiegebieden. Vooral de complexe productie van batterijcellen profiteert van digitale tweelingen. Verschillende op gegevens gebaseerde diensten worden mogelijk gemaakt door digitale tweelingen, die worden gebruikt om producten en processen te volgen, te optimaliseren en te controleren en zo de duurzaamheid te vergroten.

Kort-CV:

Antje Fitzner studeerde natuurkunde en promoveerde in de geofysica. Na meerdere jaren als teamleider Data Science bij een bedrijf in Münster is ze nu sinds 2021 wetenschappelijk medewerkster op het gebied van digitalisering van de productie van batterijcellen bij de Fraunhofer-Einrichtung Forschungsfertigung Batteriezelle (FFB) in Münster. Haar kernthema’s zijn het conceptuele ontwerp en de implementatie van AI/ML-toepassingen, de digitale tweeling en op gegevens gebaseerde productieoptimalisatie.

digitalsummiteuregio
digitalsummiteuregio
digitalsummiteuregio

Organisatoren