Dieter van Acken

Tobit.Laboratories AG
Ambassador
Onderwerp:
Binnensteden digitaal: Hoe handel en gastronomie zichzelf opnieuw uitvinden!

Binnensteden staan voor grote uitdagingen. Grote ketens domineren de winkelgebieden en er ontstaat steeds meer leegstand. De winkelervaring vindt online plaats. Met de handel verdwijnt ook de gastronomie. Digitalisering kan helpen. Nieuwe combinaties van online en lokale handel blazen binnensteden nieuw leven in, pop-upconcepten brengen leegstaande objecten weer tot leven, en de gastronomie wordt digitaal gekoppeld. De digitale stad Ahaus is een voorbeeld van deze netwerkvorming, met als gevolg dat de aantrekkelijkheid van de stad toeneemt en leegstaande panden tot modelobjecten worden.

Kort-CV:

Sinds zijn studie Marketing houdt Dieter van Acken zich bezig met strategieën om klanten te benaderen alsmede de bijbehorende media. In 1995 besloot hij zijn carrière voort te zetten bij Tobit.Software. Als ambassadeur van een bedrijf dat zichzelf voortdurend opnieuw uitvindt als een eeuwige start-up, verschaft van Acken sindsdien nieuwe ideeën, technologieën en perspectieven en stelt hij zijn gasten, klanten en publiek in staat om buiten de gebaande paden te denken.

digitalsummiteuregio
digitalsummiteuregio
digitalsummiteuregio

Organisatoren