Christoph Berger

Modehaus Ebbers e.K.
Directeur
Onderwerp:
Deelnemer in de gespreksronde | Binnenstad digitaal: Hoe handel en gastronomie zichzelf opnieuw uitvinden

Binnensteden staan voor grote uitdagingen. Grote ketens domineren de winkelgebieden en er ontstaat steeds meer leegstand. De winkelervaring vindt online plaats. Met de handel verdwijnt ook de gastronomie. Digitalisering kan helpen. Nieuwe combinaties van online en lokale handel blazen binnensteden nieuw leven in, pop-upconcepten brengen leegstaande objecten weer tot leven, en de gastronomie wordt digitaal gekoppeld. De digitale stad Ahaus is een voorbeeld van deze netwerkvorming, met als gevolg dat de aantrekkelijkheid van de stad toeneemt en leegstaande panden tot modelobjecten worden.

Kort-CV:
  • Studie Bedrijfskunde in Mannheim
  • Postuniversitaire studie Bedrijfsinformatica
  • IT Consulter
  • Vanaf 2010 overname van het ouderlijke modehuis
digitalsummiteuregio
digitalsummiteuregio
digitalsummiteuregio

Organisatoren