Privacybeleid

Wij danken u voor uw bezoek aan onze website en willen u graag informeren over onze online-principes voor privacybescherming.

In principe geldt voor het IT-Forum Nord Westfalen dat de bescherming van uw privacy van het grootste belang is. Daarom is de naleving van de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming voor ons vanzelfsprekend. Daarnaast is het voor ons belangrijk dat u te allen tijde weet wanneer we welke gegevens opslaan en hoe we ze gebruiken.

Het gebruik van onze website is in de regel zonder vermelding van persoonlijke gegevens mogelijk. In het geval van puur informatief gebruik van onze website – d.w.z. als u zich nergens registreert en ons geen formuliergegevens stuurt – verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser om technische redenen aan ons doorgeeft. Hieronder valt bijv. uw IP-adres.

Voor zover op onze pagina’s bovendien persoonsgerelateerde gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, steeds op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

Privacybescherming- en telemediawet

Volgens art. 12, 13 van de AVG en andere wetten heeft u ten opzichte van ons verschillende rechten op het gebied van informatie en gegevensbescherming:

  • om informatie over uw gegevens die door ons zijn opgeslagen en het gebruik ervan vrij te geven,
  • ook heeft u, onder bepaalde voorwaarden, het recht op beperking van de gegevensverwerking, correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Bovendien kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik of de overdracht van uw persoonlijke gegevens voor de toekomst als ook de overdracht van deze gegevens eisen,
  • ook kunt u, elke toestemming die u hebt gegeven zonder reden herroepen, voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgerelateerde gegevens in de toekomst.

Voor deze en alle andere vragen m.b.t. het onderwerp “persoonsgerelateerde gegevens” kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het volgende contactadres:

Udo Braam, bestuurswoordvoerder
GML Gesellschaft für mobile Lösungen mbH
Splieterstaße 70
D-48231 Warendorf
Telefoon: (02581) 94108-100
E-mail: vorstand@it-forum-nordwestfalen.de

Cookies

This cookie policy has been created and updated by CookieFirst.com.

Gegevensonderhoud

We corrigeren en completeren de opgeslagen gegevens zodra een wijziging ons bekend wordt. Indien nodig informeren wij ook de ontvangers van de gegevens hierover. Opgeslagen gegevens verwijderen wij via een geautomatiseerde procedure wanneer de wettelijke of contractuele bewaartermijn is verstreken of wanneer de gegevens niet meer nodig zijn.

Veiligheid

Als u pagina’s en bestanden binnen dit aanbod oproept en gevraagd wordt gegevens over uzelf in te voeren, willen wij u erop wijzen dat deze overdracht via het internet niet beveiligd is via SSL-encryptie. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de inhoud van andere websites die u via links kunt bereiken. Hiervoor aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid.

Contactpersoon voor privacybescherming

Als u vragen of opmerkingen heeft over gegevensbescherming of bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens voor reclamedoeleinden, marktonderzoek of opiniepeilingen, kunt u zich schriftelijk wenden tot onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming:

vorstand@it-forum-nordwestfalen.de

digitalsummiteuregio
digitalsummiteuregio
digitalsummiteuregio

Organisatoren